Navštívte náš internetový obchod s veľkou ponukou tehotenskej módy, doplnkov pre mamičky i detičky . Ponúkame tehotenskú módu , kojeneckú módu a Hand Made výrobky . A to v širokom sortimente, takže si u nás vyberie každý. Máme len kvalitný tovar overený skúsenosťami.

KONTAKTY

Svet mamičiek
Namestie SNP 75/26
Zvolen 96001
tel: 0917118230
napíšte nám

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 8,50 €
naša cena 9,90 €
naša cena 9,90 €

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru. Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodným účely. Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len ak si ich kupujúci aktívne vyžiada, a to len do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť. Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady. Nakladanie s osobními údaji Zuzana Krošláková – Svet mamičiek
1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Zuzana Krošláková - Svet mamičiek IČ: 51211696 upravujú zásady spracovanie osobných údajov návštevníkov webových stránok https://www.facebook.com/Svetmamiciek.svetmamiciek/
www.svet-mamiciek.sk najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len "zákazník"). 1.2 Zuzana Krošláková pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.
2. Aké údaje spracovávame?
2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na stránke spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii alebo pri vytvorení Vašej objednávky.
2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.
2.3. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte nám tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátume narodenia, údajmi o aktuálnom mieste pobytu a e mailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.
2.4. Zuzana Krošláková nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. Údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.
3. Na aké účely údaje spracovávame?
3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. Na plnenie zmluvy medzi Zuzana Krošláková a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenie objednaného tovaru. Ak údaje poskytnuté nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.
4. Kto má prístup k údajom?
4.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané firmou Zuzana Krošláková - Svet mamičiek a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s firmou Zuzana Krošláková – Svet mamičiek .
4.2. Zuzana Krošláková ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Zuzana Krošláková na účely a spôsobom, ktoré Zuzana Krošláková stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré Zuzana Krošláková využíva, patria: Slovenská pošta
5. Ako dlho údaje spracovávame?
5.1. Zuzana Krošláková spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Zuzana Krošláková následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
6. Aké sú vaše práva?
6.1.V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na a požadovať:
  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Zuzana Krošláková spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Zuzana Krošláková . Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Zuzana Krošláková , či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Zuzana Krošláková potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Zuzana Krošláková správne vybaviť Vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. Blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Zuzana Krošláková spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Zuzana Krošláková nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Zuzana Krošláková Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Zuzana Krošláková k inému subjektu, kedy Zuzana Krošláková odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania. . Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Zuzana Krošláková .
7. Bezpečnosť
7.1. Zuzana Krošláková dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Zuzana Krošláková kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
8. Kontakt S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Zuzana Krošláková e-mailom na adresu svetmamiciek.svetmamiciek@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0917118230 9.
Účinnosť 9.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 05. 2018.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MjUzOG